fbpx

Mailinställningar & Webmail

De flesta kunder vi har väljer även att vi ska ta hand om, och drifta, deras mailadresser.

Vår webmailstjänst är ett bra alternativ vid de tillfällen som kunden kanske inte inte har tillgång till egen dator, surfplatta eller mobiltelefon som vanligtvis läser in mailen.

Webmailen kommer ni åt via: www.ertdomannamn.se/webmail

Den kursiverade texten ersätts av ert eget domännamn.

Med er epostsadress och lösenordet ni fått av oss kan ni, förutom de vanliga mailfunktionerna, även skapa tidsstyrda autosvar, filterregler, spamhantering, ändra lösenord m.m.

Choose a Default Webmail Application

Här visas två olika program, Horde, Round Cube som går att välja. Squirrel mail på bilden håller på att fasas ut. Det vi tycker fungerar bäst av dessa är Round Cube. Ni har här möjligheten att komma direkt till startsidan för t ex. Round Cube nästa gång ni loggar in er på webmailen. Väljer ni att göra detta klickar ni på ”Set as default” under logotypen för Round Cube.

Mail Client Automatic Configuration Scripts

Här kan ni ladda ner olika ”scripts” vilket ni sedan installerar på er enhet. Vi brukar föredra att göra detta manuellt så vi går vidare till nästa punkt.

Mail Client Manual Settings

 

Här finns allt ni behöver för att konfigurera era enheters mailprogram.

Det som vi rekommenderar här är inställningarna under  Secure SSL/TLS Settings
Vi har märkt att det ibland kan vara enklare att installera ett mailkonto med det andra alternativet men använd det bara i nödfall då det inte har samma säkerhet som det första.

Det som vi inte kan beskriva här är hur och var inställningarna ska skrivas in beroende på vilket mailprogram man använder, vilket operativsystem man har, Windows, MacOS, Android, IOs m.m.
men grunderna är densamma och alla inställningarna måste skrivas in oavsett vilken typ av enhet man använder.

Det som är viktigt att tänka på är att välja IMAP som val av inkommande server. Enkelt förklarat lämnar IMAP alltid kvar mailen på servern medans POP3 raderar dem efter en viss tid.
Har ni fler enheter med POP3 så är risken att mailen raderas innan ni kan se dem  på alla enheter. Med IMAP kan ni dessutom se alla era skickade mail från enheterna som ni använder. POP3 visar bara skickade mail från den enhet som mailet skickats från.

Email Instructions

 

Send configuration information for “mailadress@ertdomannamn.se” to the following email address:

Vill ni så kan ni här skicka installationsinstruktioner till valfri mailadress.

För kunder som inte kan logga in, eller installera mailkonton,  via ovanstående sätt beror detta på att servrarna är av en äldre typ som inte har samma tillgång till programvaror. Detta gäller för de konton som är äldre än ca: 10 år. I detta fallet rekommenderas att vi flyttar över era konton till nyare servrar.